ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 ارسال مدرک

برای تکمیل سفارش های خود لطفا مدارک:اسکن کارت ملی-اسکن شناسنامه و اسکن یکی از قبوض خود را ارسال فرمائید برای ارسال موضوع را ارسال مدرک و فایل های خود را آپلود کنید

 درخواست ویدیو آموزشی

برای درخواست ویدیو های آموزشی از این بخش استفاده نمائید

 واحد مدرسین

برای درخواست تدریس در سراج وب از این بخش استفاده نمائید